Fortsätt till innehållet

Karleby Energi reparerar ett läckage i fjärrvärmens stomnät

Karleby Energi reparerar som bäst ett läckage i fjärrvärmens stomnät som observerats tidigt i morse. Reparationsarbetet uppskattas ta några timmar i anspråk. På grund av läckaget har fjärrvärmeanläggningen i Kosil tagits i bruk som reservkraft och fjärrvärmen räcker till också under reparationsarbetet.
Kokkolan Energian tiedote 2.1.2024