Fortsätt till innehållet

Karleby förbereder sig på att erbjuda bostäder till personer från Ukraina

Migrationsverket har hört sig för med Finlands Röda Kors distrikt i Västra Finland och Karleby stad om deras beredskap att grunda en utlokaliserad flyktingförläggning för personer som flyr kriget i Ukraina och söker asyl eller tillfälligt skydd. Staden och FRK har redan utrett beredskapen och är redo att åta sig migrationsverkets eventuella uppdrag med snabb tidsplan.

Kokkolan Vuokra Asunnot Oy och Finlands Röda Kors distrikt i Västra Finland har ingått ett intentionsavtal om eventuell inkvartering av personer, som kommer till regionen och söker asyl eller tillfälligt skydd, i lediga hyresbostäder. På basis av avtalet grundas en utlokaliserad flyktingförläggning i Karleby.

Finlands Röda Kors ansvarar för flyktingförläggningens operering i praktiken. Röda Korset rekryterar också personal som behövs för verksamheten.

Saken behandlas på stadsstyrelsens sammanträde.