Fortsätt till innehållet
kaupungin edustajia MIPIM messuilla
På bilden från vänster: kundansvarig Nora Birkman Neunstedt, stadsdirektör Stina Mattila, och utvecklingsdirektör Jonne Sandberg

Karleby framme på fastighetsmässan MIPIM 2024 i Cannes

Karleby stad deltog i världens främsta fastighetsmässa MIPIM 2024 i Cannes den 11–15 mars tillsammans med Uleåborg, Vasa och Brahestad. Temat för den gemensamma mässavdelningen var Nordic Coastal Cities of Finland – Fastest growing clean energy hub in Europe.

Mässan, som lockar i synnerhet fastighetsinvesterare, men också andra som arbetar inom fastighetsbranschen, hade över 20 000 besökare från 90 olika länder och över 300 mässavdelningar. Vid den gemensamma avdelningen för kuststäder lyfte vi fram västkusten som ett investeringskluster i grön omställning och betonade orsakerna till varför det är lönsamt att investera både i regionens industri och fastigheter.

“Det finns ett stort intresse för Karlebyregionen just nu. De betydande investeringarna i industrin väcker också intresse inom andra delområden, eftersom affärsresenärerna behöver logi för natten och arbetstagarna behöver bostäder. Regionen ser därför lockande ut ur fastighetsinvesterarnas perspektiv. Finland är dessutom känt som en stabil och trygg verksamhetsmiljö som i en internationell kontext bidrar till att ytterligare stärka vår ställning”, förklarar utvecklingsdirektör Jonne Sandberg.

Under mässan lyfte vi också fram Karlebys starka kompetens inom grönt byggande. Karleby stad fick tillfälle att presentera sitt prisbelönta kunnande som pionjär inom grönt byggande 2023, särskilt i fråga om Biskopsbackens skolas och daghems innovativa lösningar. Var och en av avdelningens städer presenterade några konkreta investeringsmöjligheter i sina egna städer. Karlebys fokus låg på Järnvägstorgets och Idrottsparkens potential och utvecklingsobjekt.

“Mässan var en intressant och lärorik erfarenhet. Förutom att presentera Karlebys potential och utvecklingsobjekt gav mässan också ett utmärkt tillfälle att plocka med sig idéer från de övriga avdelningarna. Mässans absoluta höjdpunkt var de möten som vi hade med mässans besökare och vi hade utmärkta diskussioner med experter inom fastighetsbranschen. Vi har kommit överens om flera fortsatta diskussioner med såväl representanter för byggbranschen som fastighetsinvesterare”, summerar stadsdirektör Stina Mattila.

I mässprogrammet ingick också flera anföranden av sakkunniga. Huvudanförandet vid mässans invigning hölls av vår före detta statsminister Sanna Marin, som också besökte den gemensamma avdelningen för Karleby och de övriga kuststäderna.

 

MIPIM messuilla henkilöitä
På bilden från vänster: Karri Oikarinen, Uleåborgs stad, Mikaela Nykvist, Teknologiakeskus Merinova, Janne Ylitalo, Business Oulu, Sanna Marin, Nora Birkman Neunstedt, Karleby stad, Pasi Pitkänen, Raahen seudun kehitys

Mer information: