Fortsätt till innehållet

Karleby har en framträdande roll i den nya batteristrategin

Finlands batteristrategi som utarbetats av Arbets- och näringsministeriet publicerades tisdagen den 26 januari 2021. Arbetsgruppen som tillsattes av näringsminister Mika Lintilä syftar till att stärka Finlands roll som föregångare när det gäller hållbar batteriproduktion och återvinning av batterier. I strategiarbetet har utarbetats förslag som främjar forskning och utveckling (FoU) inom ekologiskt hållbar elektronisk trafik och alternativ batteriteknik. Professor Ulla Lassi som lett batteristrategins temagrupp representerar kompetensen i Karlebyområdet.

I strategin konstateras att batterier aldrig har haft en lika stor roll i samhället. Då oljans betydelse minskar ersätts den av batterier och elektrifiering. Förändringen kräver stora mängder av kritiska råvaror och Finland kan bidra till produktionen med mineralresurser och förädling av råvaror samt med teknologilösningar och kompetens inom produktionsteknologi. Även om Finland inte skulle producerar råvaror till batterier eller batterier kommer den finländska industrin och trafiken oundvikligen att elektrifieras. Detta förklarar också varför strategiarbetet fokuserar på batterier och elektrifiering.

”Karlebys viktiga roll utkristalliseras i strategin. Vi är det enda stället i Finland där det finns litium. Umicores prekursorfabrik som producerar batterimaterial är verksam i Karleby. Redan i det här skedet har vi tre fabriker som fokuserar på produktionen av råmaterial – en gödselfabrik, anläggning för smältning av zink och koboltförädlingsanläggning. Litiumfabriken kompletterar batteriproduktionen som helhet”, berättar Karleby stads utvecklingsdirektör Jonne Sandberg.