Fortsätt till innehållet

Karleby i coronaepidemins accelerationsfas, staden vädjar till alla Karlebybor

Karleby stads utvidgade ledningsgrupp samlades tisdagen den 11 maj på grund av det snabbt försämrade coronaläget. Den regionala Covid-19-myndigetsarbetsgruppen konstaterade på tisdag att området övergått till coronaepidemins accelerationsfas.

Följande ändringar är i kraft 12–23.5.2021

 • Alla hobbyer inomhus, såväl för vuxna som för barn, avbryts
 • Alla stadens motions- och hobbylokaler samt gym stängs 12–23.5
 • Bokade turer avbokas och den hobbyverksamhet som staden ordnar för barn och unga avbryts.
 • Det planerade årliga underhållet i VesiVeijari tidigareläggs och badcentret är stängt till 6.6
 • Undervisningen vid Karlebynejdens institut avbryts 12.5. Institut informerar om arrangemangen direkt till kursdeltagarna.
 • Karleby yrkesinstitut (Kpedu), Karleby stads yrkesgymnasium och yrkesinstitutet Luovi övergår till distansundervisning 12–23.5. Alla studerande, lärare och eventuella andra personer som vistats vid Karleby yrkescampus onsdag 5.5 eller efter det övergår till frivillig karantän.
 • Också kvällsundervisningen vid Karleby vuxengymnasium övergår till distansundervisning 12–23.5.

Den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen för unga fortsätter i närundervisning.

Den regionala myndighetsgruppens rekommendation gällande privata sammankomster är högst 10 personer inomhus och högst 20 personer utomhus.

Regionsförvaltningsverket informerar separat om eventuella ändringar i begränsningen gällande antalet deltagare i fråga om offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. För närvarande är begränsningen 50 personer. Regionförvaltningsverket rekommenderar också att man undviker alla onödiga sammankomster.

Staden vädjar till alla Karlebybor

 • undvik alla onödiga sammankomster
 • minska alla närkontakter till ett absolut minimum
 • använd munskydd omsorgsfullt, håll ett säkerhetsavstånd på 2 meter och sörj för god handhygien
 • testa dig vid minsta symtom