Fortsätt till innehållet

Karleby mot koldioxidneutralitet

Karleby stad anslöt sig till Hinku-nätverket i juni 2022.  Som medlem i nätverket har Karleby förbundit sig till att minska utsläppen med 80 procent från nivån 2007 till 2030. Stadens strategiska utvecklingsmål är att vara koldioxidneutral senast 2035. Med koldioxidneutralitetsmålet byggs förutsättningar för stadens framgång för kommande årtionden och generationer.

”Arbetet för att nå målet har nu inletts. Först undertecknar vi ett avtal mellan arbets- och näringsministeriet, Energimyndigheten och Kommunförbundet där vi förbinder oss vid åtgärder och mål i kommunsektorns energieffektivitetsavtal. För energieffektivitetsavtalet har vi nu kartlagt energiförbrukningsnivån år 2021. Utgående från den funderar vi på åtgärder för att nå detta sparmål”, berättar stadens nya sakkunniga i klimatfrågor Jenni Silvola.

Energieffektivitetsåtgärderna kan vara tekniska eller anknyta till energiförbrukande apparaters användning, verksamhetssätt, verksamhetsmiljön eller beteendet. De påverkar alltså mycket brett stadens verksamhet.

”Åtgärderna kan vara mycket vardagliga, såsom att släcka lampor och datorer, eller gälla större anskaffningar och investeringar. Energieffektiviteten tas i beaktande i stadens alla upphandlingar och nämns redan i stadens upphandlingsprogram”, fortsätter Silvola

Med avtalet eftersträvas i första hand förbättrad energieffektivitet, men den omfattar även åtgärder som anknyter till främjandet av förnybar energi.

”I Karlebys stadsstrategi ingår främjandet av möjligheterna att producera förnybar energi som en framgångsfaktor”, konstaterar Silvola.

Därtill gör staden upp en plan för dämpande åtgärder som visar med vilka åtgärder och investeringar man strävar efter att dämpa växthusutsläppen i hela kommunen. Planen innehåller de planerade investeringarna samt metoder för att aktivera invånare och lokala företag. Planen uppdateras varje år.

”Det är ytterst viktigt att öka klimatmedvetenheten och att stödja hushållen för att uppsatta mål kan nås. Vi kommer alltså att satsa mycket också på klimatkommunikation och ordnar klimatrelaterade evenemang för olika intressentgrupper (invånare, företag, sammanslutningar). Målet är att engagera alla, såväl stora som små, i detta talko”, berättar Silvola.

HINKU slogan