Fortsätt till innehållet

Karleby nationalstadspark i framtiden

Hurdana upplevelser önskar barnfamiljer, unga, aktiva äventyrare, kulturintresserade eller personer som önskar tillgängliga tjänster att de hittar i nationalstadsparken i framtiden? Hur borde nationalstadsparken värnas om och utvecklas så att dess kultur- och naturarvsbehov uppskattas även i framtiden?

Svara på enkäten och påverka framtidens nationella stadspark!

 

Svara på enkäten senast 31.5.