Fortsätt till innehållet

Karleby stad delade ut 25 000 euro för att stödja barns och ungas möjligheter till hobbyer

Karleby stads bildningstjänster delade ut 25 000 euro ur välfärdsfonden för barn, unga och familjer för att stödja möjligheterna till hobbyer för barn i mindre bemedlade familjer.

Stadsstyrelsen beslutade på våren om användning av anslag ur välfärdsfonden för barn, unga och familjer. På förslag av bildningstjänsters välfärds- och delaktighetsteam användes 16 000 euro av fondens medel för att stödja mindre bemedlade familjer. Dessutom delade stadens idrottstjänster ut 9 000 euro ur sitt eget anslag för projektbidrag. Genom motions- och idrottsföreningar utdelades alltså sammanlagt 19 000 euro för att stödja motions- och idrottshobbyer. Understöd beviljades till 13 motions- och idrottsföreningar i Karleby, och nästan 80 barn och unga fick ta del av understödet. Enligt understödskriterierna får stödet användas till säsongs-, licens- och utrustningsavgifter för barn och unga som redan deltar i någon föreningsverksamhet eller för att erbjuda s.k. friplatser till nya deltagare. Kulturtjänsterna delade ut motsvarande understöd via organisationer som erbjuder konstfostran till ett belopp om 3 500 euro. Inom konstfostran användes understödet för att täcka barns och ungas läsårsavgifter.

Staden bidrog med julklappar för 2 500 euro genom välgörenhetsorganisationen Hope för att uppfylla barns önskemål. Julklapparna innehöll bl.a. skidpaket, skridskor, snösparkcyklar och badbiljetter till badcentret VesiVeijari.

Mer information