Fortsätt till innehållet

Karleby stad informerar

På onsdag den 1 december publicerades ett hot i tjänsten Jodel i sociala medier som riktade sig mot Västraparkens skolbyggnad i Karleby. Polisen har utrett hotet, och hotet har konstaterats vara ogrundat. Situationen medför ingen fara. Skolarbetet fortsätter enligt vanlig läsordning torsdagen den 2 december.