Fortsätt till innehållet

Karleby stad kartlägger friluftsleder och områden för naturmotion – Svara på enkäten!

Staden har inlett ett projekt för utredning av skicket och behovet av iståndsättning hos friluftsleder och områden för naturmotion. Projektet inleddes i slutet av sommaren och pågår till slutet av året. Under denna tid går man igenom bland annat naturstigar och friluftsleder, kåtor, vindskydd, öde- och gäststugor, landstigningsplatser för paddlare samt fågeltorn.

Med hjälp av den enkät som nu öppnas kartlägger vi invånarnas och användarnas erfarenheter och åsikter om lederna.  Syftet med enkäten är att utreda användarnas önskemål och tankar om utvecklandet av lederna samt att få in information om de mest populära lederna. Med hjälp av enkäten vill vi också utreda om det finns inofficiella leder och objekt i Karleby som i fortsättningen kunde utvecklas som friluftsleder.  Utgående från resultaten av enkäten och inventeringen planeras iståndsättningar av leder under de kommande åren. Enkäten är öppen till 15.10.2022.

OBS! Enkäten innehåller kartfrågor som inte nödvändigtvis fungerar rätt på mobilapparater.

 

Länk till enkäten