Fortsätt till innehållet

Karleby stad öppnar ansökning om tomt för bostadsvåningshus och servicebyggnader i Puntusstranden

Karleby stad öppnar en ansökning om en byggbar tomt för bostadsvåningshus och servicebyggnader.

Tomt som är avsedd för byggande i bolagsform:

  • tomt 125-21-5 (AKP, e=0,40), 5 066 m2, Nejonögsvägen 2

Byggandet på tomten styrs av en skild kvartersplan.

Tomten överlåts endast genom försäljning. Stadsstyrelsen beslutar om vem som beviljas tomten.

Mera information:         

Matti Kivistö, tfn 044 780 9343 (förnamn.efternamn@kokkola.fi)

Kim Harlamow,  tfn 044 780 9345 (förnamn.efternamn@kokkola.fi)

Sami Karjalainen, tfn 040 806 5431 (förnamn.efternamn@kokkola.fi)

 

Ansökningsanvisningar

Av ansökan ska minst följande uppgifter framgå, Uppgifterna används som kriterier när det väljs vem som beviljas planeringsreserveringen:

  • beskrivning av verksamheten
  • byggnadstyp
  • planritningsutkast 1:500
  • fasadskisser 1:200
  • illustrationer
  • bostadsfördelning
  • projektets tidsplan

Markanvändningsteamet bedömer ansökningarna och vilka av dem som har de bästa förutsättningarna för fortsatt planering samt begär preciseringar och tilläggsutredningar av en eller flera sökande som går vidare i jämförelsen. Stadsstyrelsen fattar beslut om reservationen.

Ansökningarna lämnas in senast 30.11.2023

på adressen: kirjaamo.kaupunkiymparisto@kokkola.fi