Fortsätt till innehållet

Karleby stad valde Oy Raisoft Ltd till årets företag med samhällsansvar

De årliga företagarpriserna har nyligen fredagen den 19 november 2021 delats ut på regionens Företagargala. Karleby stad har under tillställningen gett Oy Raisoft Ltd priset som årets företag med samhällsansvar.

“Företaget har satsat på långsiktig tillväxt och utveckling i Karleby och Raisofts företagsbild är mycket positiv. Raisofts genuint fungerande mångkulturella arbetsmiljö fungerar som ett bra exempel i den aktuella debatten om det ökande behovet på arbetskraft”, berättar Karleby stads utvecklingsdirektör Jonne Sandberg om bakgrunden till valet.

Staden väljer årligen ett företag i Karleby till årets företag med samhällsansvar. Priset beviljas ett företag vars verksamhet är ansvarsfullt och främjar hemortens utveckling i samarbete med staden. Det första priset delades ut Karlebys 400-årsjubileum till ära.

Raisofts verkställande direktör Robert Åström är tagen av priset och erkänner med stolthet att han känner igen Raisoft i motiveringarna till priset.

“Det här är något som vi verkligen har satsat på. Det långsiktiga och internationella utvecklingsarbetet har pågått i över 20 år. De senaste åren har tillväxttakten bara ökat. Vi har fäst särskild uppmärksamhet vid socialitet och öppenhet mot alla våra anställda oberoende av hur deras väg till Raisoft har varit. Mångfalden är för oss en stor rikedom. Det är också glädjande och mycket värmande att höra att det talas gott om oss bakom vår rygg.”

 

Mera information:

Jonne Sandberg
utvecklingsdirektör
Karleby stad
jonne.sandberg@kokkola.fi
044 780 9093

Robert Åström
verkställande direktör
Oy Raisoft Ltd
robert.astrom@raisoft.com
044 588 0375