Fortsätt till innehållet

Karleby stads personaldirektör övergår till nya uppgifter

Karleby stads personaldirektör Kirsi Rytkönen har lämnat in ett meddelande om uppsägning den 30 november 2023. Hon börjar arbeta i en annan arbetsgivares tjänst i januari 2024. Kirsi Rytkönen har arbetat som stadens personaldirektör från februari 2022.

Stadsstyrelsen behandlar uppsägningen vid sitt sammanträde 4 december och besluta om att lediganslå tjänsten som personaldirektör. Rytkönens tjänsteförhållande upphör 31 december 2023. Från 1 januari 2024 sköts tjänsten av anställningschef Riikka Parkas-Tieva.

Personaldirektören leder och utvecklar stadens personaltjänster och representerar staden som arbetsgivare. Personaldirektören deltar också i ledningsgruppens arbete.

Stadsdirektör Stina Mattila tackar Kirsi Rytkönen för hennes reformerande och målinriktade ledning av personaltjänster och önskar henne lycka till i den nya uppgiften.