Fortsätt till innehållet

Karleby Stenklubb träffas

Karleby Stenklubb träffas igen efter flera år. Alla inresserade är välkomna att vara med torsdagen 2.11.2023 kl 17. Museipedagogen Mari Mäenpää berättar om bergartutställningen i Kieppis gård. Dessutom bekantar vi oss med nytt Kieppi och planerar det kommande året. Fritt inträde, välkommen!

Stenklubb har sammanträtt i Kieppi från början av 2010. Stenklubbens mål är att medlemmarna får göra sig bekanta med finska och särskilt Österbottniska stenar och stenarter, samt nejdens mineralogi och geologi. Samtidigt kan amatörer och andra intresserade göra bekantskap med varandra.