Fortsätt till innehållet

Karleby turismfyr 2022 till Linda Boberg-Santala

Karleby Turismfyr tilldelas i år Linda Boberg-Santala. Utmärkelsen överräcks vid stadens premieringstillfälle fredag 2.9.2022 kl. 15.

Linda Boberg-Santala är den bärande kraften bakom Café Bryggan i Öja. Hon har målmedvetet och initiativrikt utvecklat skärgårdscaféets verksamhet i samarbete med Långö Byagille r.f. och Öja hembygdsförening. Genom att utveckla utomhusevenemang och individuella servicelösningar har verksamheten anpassats till rådande omständigheter och marknadsbehov.

Boberg-Santalas egna företag NAAST lyfter fram Öjas sjöfartshistoria och skärgårdsnaturen genom guidade naturupplevelser. Uthyrning av kajaker och SUP-brädor invid Café Bryggan var en ny och uppskattad serviceform för den gångna sommaren. I samarbete med flera lokala aktörer har Linda Boberg-Santala lyckats skapa lättillgängliga natur- och havsnära aktiviteter i Öjas skärgård. Hennes kunnande och engagemang i regionens turistprojekt och marknadsföring av dem har gagnat även andra turistföretagare i Karlebyregionen.

Turismfyren beviljas en person eller organisation för handling eller verksamhet som främjar turismen i Karlebyregionen och som arbetat för regionmarknadsföringen. Priset delades ut första gången år 2012 till verkställande direktör Stefan Wentjärvi för Blue 1. Senare har priset tilldelats dirigent Sakari Oramo, Kokkola Cup, Kokkolan Tiikerit, Erkki Ahtiainen (vd för Kokkola-Camping), Yxpila kulturvecka, företagarfamiljen bakom Café Tankar, Kristiina Teerikangas och senast till Toivonen djurpark år 2021