Fortsätt till innehållet

Karleby vädjar särskilt till unga – också museerna och biblioteken stängs

Karleby stänger offentliga lokaler på grund av det försämrade coronaläget. Stadens museer och bibliotek hålls stängda till den 30 maj. Förhandsröstningen i kommunalvalet ordnas med specialarrangemang vid biblioteken.

Staden vädjar starkt särskilt till unga och deras närmaste krets. Det försämrade coronaläget förutsätter att alla agerar ytterst ansvarsfullt också på fritiden. Särskilt de som försatts i karantän ska följa anvisningarna samvetsgrant även om det första testresultatet är negativt. Staden ber invånarna att undvika sammankomster, iaktta säkerhetsavstånd och hygienanvisningar samt använda munskydd alltid då man rör sig på offentliga platser.