Fortsätt till innehållet

Karleby Vattens anslutningsavtal elektroniskt från 1 januari 2023

Karleby Vatten har tagit i bruk en elektronisk ansökan som gäller vattenförsörjningens anslutningsavtal. Ansökningsprocessen kan göras elektroniskt från början till slut. En länk till anslutningsansökan finns på Karleby Vattens webbplats under avsnittet Anslutning.

Tjänsten utnyttjar Suomi.fi identifikation och fullmakter, vilket möjliggör användningen av stark identifikation med certifikatkort, mobilcertifikat eller bankkoder.