Fortsätt till innehållet

Karleby Vattens kunder är nöjda

Karleby Vatten genomförde en kundnöjdgetsenkät om vattentjänster i samarbete med Servitium Oy i oktober 2023. Syftet med enkäten var att utreda kundernas erfarenheter av Karleby Vattens kvalitet, verksamhet och image samt få utvecklingsidéer för verksamheten.

På skolvitsordsskalan var de undersökta sifferindikatorerna för kundnöjdheten 8,8 i medeltal (bra). Vattentjänsters totalbetyg var ett utmärkt 4,1 på skalan 1–5.

Helhetsintrycket av sifferbedömningen är att vattnets kvalitet upplevs vara bra. Vattnets höga kalkhalt togs dock upp flera gånger i de öppna frågorna.

Karleby Vattens verksamhet fick också positiv respons och tack. Vattendistributionen anses vara fungerande och pålitlig och den fick vitsordet 9,2. Kunderna var också nöjda med att bl.a. avbrott i vattenförsörjningen inte har påverkat vardagen, det fick det utmärkta vitsordet 9,4.

De viktigaste framtida indikatorerna vad gäller tjänsternas kvalitet och kundnöjdheten för kunderna är sådana centrala frågor som gäller säkerställandet av vattentjänsternas verksamhet: utmärkt vattenkvalitet och fungerande vattendistribution.

Vi vill utveckla vår verksamhet och våra tjänster och därför vill vi tacka alla som deltog i vår kundnöjdhetsenkät! Bland de som svarade lottade vi ut två presentkort till S-gruppens eller Keskos butiker. Den här gången gick vinsten till Yxpila och Vikå. Grattis till vinnarna!