Fortsätt till innehållet

Karlebys marknadsföringskampanjer för studerande och julvänner har startat

Karleby stad och yrkeshögskolan Centria deltog i november med en gemensam avdelning på Studia-mässan i Helsingfors. Mässevenemanget var välbesökt och fungerade också som ett startskott för en marknadsföringskampanj i många kanaler i syfte att väcka intresse för Karleby som studiestad och boendeort för ungdomar.

Kampanjens mål är att nå fram till ungdomar som överväger högskolestudier, går ut gymnasiet eller studerar på andra stadiet och som ämnar söka en studieplats i gemensam ansökan på våren. Den fyra månader långa kampanjen syns och hörs i tryckta medier, i radio samt inriktat i Facebook och Instagram.

”Under mässan var rätt många ungdomar från huvudstadsregionen intresserade av Karleby som studieort”, beskriver kommunikationskoordinator Nea Koivisto stämningen under mässan. ”Unga är överraskande redo att flytta om en intressant utbildning och en positiv uppfattning om studieorten möts. Många värdesätter också möjligheten till internationella träffar som helt naturligt lyckas i Centria i och med studerande från utlandet.

Första december startade också den starkt visuella julkalenderkampanjen med julstämning på Karleby stads Instagram-konto (@kokkolakarleby). Kalendern andas väntan på julen i Karleby och i kalenderluckorna finns lokala företags och aktörers presentkort och produktpriser, vilka lottas ut bland de som lämnat in en kommentar. Kampanjen riktas till invånare i Karleby och dess näromgivning och dess syfte är att stärka en positiv uppfattning om Karleby som en stad där man kan bo, som man kan besöka och där man kan shoppa samt att utöka antalet följare på stadens Instagram.