Fortsätt till innehållet

Kieppis utställningarna öppnas i sommar

Byggandet av Kieppis utställningar startade senaste sommar. Olika faser när utställningar byggs är bl.a. kontroll av prover, fotografering, skrivning av nya namnlappar, rengöring av vitriner och framläggande av prover. Det som ändå tog mest tid var iståndsättningen av uppstoppade djurs minidioramor; många underlag fick ny mossa och lav.

Av naturaliesamlingens prover är de från Finland i huvudsak redan på sina platser och framläggandet av fossilsamlingen har börjat. Mineralsamlingen är till 2/3 färdigt utställd. Vårt mål är att öppna Kieppis dörrar för allmänheten under sommaren. Byggandet av vitrinen som presenterar utländska djur och ett stort diorama står senare i tur.

Senaste höst startade renoveringen av museikvarterets gårdsplan i samband med vilken områdets skyltar kommer att förnyas. På Kieppis gårdsplan färdigställdes en geologisk utställning som presenterar bergarter från Mellersta Österbottens berggrund och Finlands geologiska specialiteter. Projektet förverkligades i samarbete med Geologiska forskningscentralen (GTK) samt Kokkolan hautakivipalvelu med stöd av ett stipendium som beviljades av K.H. Renlunds stiftelse. Under våren slutförs renoveringen av gårdsplanen och även bergartsutställningen kompletteras med informationstavlor.

Kieppi öppnas officiellt i september.