Fortsätt till innehållet

Koivuhaan koulus objektspecifika grupp för uppföljning av inomhusluften 30.3.

Den objektspecifika gruppen för uppföljning av inomhusluften i Koivuhaan koulu sammanträdde 30.3. Under sammanträdet gick man igenom en översikt över nuläget vad gäller inomhusluften i Koivuhaan koulu.

Efter de omfattande reparationerna har inomhusluften i skolan upplevts vara bra. Skolans, föräldraföreningens, skolhälsovårdens, hälsoskyddets eller företagshälsovårdens representanter har inte kontaktats om inomhusluften. I skolan har man kunnat koncentrera sig på normalt skolarbete.

Följande planenliga underhålls- eller reparationsåtgärder vidtas under inkommande sommar:

  • Gymnastiksalens luftkonditioneringsapparater förbättras och väggarna målas.
  • Golvet i städarnas paus- och omklädningsrum och i ett förrådsrum repareras.
  • Installeringen av en lokalspecifik luftkonditioneringsapparat utreds.

Den skolspecifika gruppen för uppföljning av inomhusluften i Koivuhaan koulu sammanträder följande gång i slutet av maj. Då behandlas bl.a. närmare tidtabeller för sommarens reparationer och vem som utför arbetet.