Fortsätt till innehållet

Kom med idéer för Lataamo-området!

Lataamo-området (f.d. vapendepån) övergick i juni i stadens ägo och nu vill vi gärna höra hurdana önskemål och idéer invånarna har när det gäller användningen av området. Svara på enkäten och för fram dina idéer!

Det är lättast att svara på enkäten på dator. Enkäten är öppen till onsdagen den 18 januari.

Svara på enkäten!