Fortsätt till innehållet

Kom med och utveckla Karlebys motionsvarumärke!

Karleby deltar i en kartläggning av den egna kommunens motionsvarumärke tillsammans med 21 andra kommuner. Med hjälp av en kommuninvånarenkät utreds vilken betydelse motion och idrott har för kommunernas attraktionskraft. I enkäten kan du ange vilka kommuner i Finland är mest attraktiva med tanke på deras fritidstjänster inom motion och idrott. Du kan också komma med egna idéer om hur Karlebys motionsvarumärke kan utvecklas.

Resultaten av enkäten används vid utvecklingen av kommunernas idrottstjänster – särskilt med tanke på kommunikationen och utformningen av kommunens varumärke.

Enkäten kan besvaras fram till den 26 maj 2024. Bland alla som svarat lottar vi ut motionsrelaterade priser.

Svara på enkäten