Fortsätt till innehållet

Kommunförsök startar – Kick Off för Karlebyregionens kommunförsök med sysselsättning 16.3.

Tisdag 16.3.2021 kl. 13.00 – 14.00

Välkommen med på Kick Off-evenemanget för Karlebyregionens kommunförsök med sysselsättning via Teams. Syftet med evenemanget är att belysa kommunförsöket med sysselsättning ur olika perspektiv.

I kommunförsöket utvecklas tjänster som främjar sysselsättning i samarbete med olika aktörer. Syftet är att skapa ett utbud av tjänster som omfattar hela landskapet. Försöket erbjuder kunderna personlig handledning och ett mångprofessionellt nätverk som stöd. Avsikten med försöket är att engagera regionens företagare, intressentgrupper och nätverk i samarbetet. I försöket skapas modeller för att matcha företagare och arbetsgivare med kunder baserat på arbetskraftsbehoven i regionen.

Evenemanget är öppet för alla och riktas till personal, intressenter och nätverk som deltar i försöket!

Evenemanget ordnas på finska.

 

PROGRAM:

kl. 13.00 Inledningsord, stadsdirektör Stina Mattila ­­– Kommunförsöket ur perspektivet för Karleby som förvaltningsansvarig kommun

kl. 13.10 Kommunförbundets projektkoordinator Jari Lindström – Kommunförsök med sysselsättning ur ett nationellt perspektiv

kl. 13.25 NTM-centralen i Österbotten, överdirektör Timo Saari – Kommunförsöket med sysselsättning ur perspektivet för NTM-centralen i Österbotten

kl. 13.40 Koordinator för kommunförsöket, sysselsättningschef Sanna-Mari Levijoki – Kommunförsöket med sysselsättning i Mellersta Österbotten

kl. 13.50 Frågor om försöket – Förvaltningschef för arbetskraftstjänster Elina Pihlaja och teamansvarig Juha Joki samt Karleby stads sysselsättningschef Sanna-Mari Levijoki svarar (Frågor kan även skickas in på förhand till adressen sanna-mari.levijoki@kokkola.fi)

ca kl. 14.00 Evenemanget avslutas

Du kan delta i evenemanget via denna länk

Mera information