Fortsätt till innehållet

Kommunförsöket med sysselsättning i Karlebyregionen startar i Mellersta Österbotten 1.3.2021

I kommunförsöket med sysselsättning i Karlebyregionen deltar Karleby stad, Kannus stad och Perho kommun samt kommunerna i Kaustby ekonomiska region: Kaustby, Vetil, Halso, Toholampi och Lestijärvi. Området deltar i det riksomfattande sysselsättningsförsöket, inom vilket ansvaret för sysselsättningsfrågorna överförs på kommunerna. Inom ramen för försöket delar kommunerna och staten expertis, tjänster och resurser. Kommunernas experter på sysselsättning och en del av arbets- och näringsförvaltningens experter överförs till kommunförsöket med sysselsättning. Karleby stad ansvarar för förvaltningen av försöket.

Försöken inleds den 1 mars och kunderna överförs till försöket den 8 mars. Överföringen av kunderna sker automatiskt och alla som deltar i kommunförsöket informeras om detta via e-tjänsten, per e-post eller per personligt brev. Arbets- och näringsförvaltningens riksomfattande servicenummer betjänar på samma sätt som tidigare. Varje kommun har en kundtjänst för personliga möten. Försöksbyrån i Karleby finns i iPark. I de övriga kommunerna som deltar i försöket finns kundtjänsten vid kommunhusen. Kundtjänsternas närmare kontaktuppgifter och öppettider uppdateras på webbplatsen för kommunförsöket i Karlebyregionen.

Inom ramen för kommunförsöket utvecklas tjänster som främjar sysselsättningen i samarbete med olika aktörer. Målet är att skapa ett tjänsteutbud som täcker hela landskapet. Försöket erbjuder kunderna personlig handledning och stödet av ett multiprofessionellt nätverk. Syftet med försöket är att ta med företagarna i området, intressentgrupper samt nätverk i samarbetet. Under försökets lopp skapas modeller för kontakter mellan företagare, arbetsgivare och kunder utgående från sysselsättningsbehoven i regionen.

”Kommunförsöket med sysselsättning strävar mot att förnya hela processen för skötsel av sysselsättningen. För att målen ska kunna nås behöver vi djärva nya öppningar, innovativa modeller och framför allt gemensamma målsättningar” uppmuntrar Karleby stads sysselsättningschef, Sanna-Mari Levijoki, som svarar för kommunförsöket med sysselsättning.

I mars överförs cirka 2700 kunder till försöket. Enligt den nuvarande lagstiftningen pågår försöket till juni 2023.

 

Ytterligare information:

Sanna-Mari Levijoki
Sysselsättningschef
Karleby stad
044 7809 086
sanna-mari.levijoki@kokkola.fi