Fortsätt till innehållet

Kommuninvånarnas uppfattning om ungdomsarbete – svara på enkäten! 

Ungdomsarbetet i Finland har långa traditioner och det undersöks och utvecklas även aktivt. Utvecklingsnätverket för kommunalt ungdomsarbete Kanuuna (Kanonen) genomför nu en kommuninvånarenkät med hjälp av vilken man kartlägger hurdan uppfattning människor har om ungdomsarbete och särskilt om arbetet vid ungdomslokaler.

Enkäten är riktad till vuxna, samarbetspartner och under 20-åriga unga som inte deltar i verksamhet som kommunalt ungdomsarbete erbjuder. Enkäten besvaras anonymt.

Enkäten kan besvaras fram till 19.11.2023. Alla svar är välkomna och värdefulla.

Tack för att du delar med dig av dina tankar om ungdomsarbete.

Svara på enkäten

Du kan träffa Karleby ungdomstjänsters anställda och svara på enkäten på olika håll i Karleby veckorna 42 – 44

Du hittar oss i :

  • köpcenter Chydenia fr 20.10 kl. 13.00 – 15.00
  • stadshuset ti 24.10. kl. 11.00 – 13.00
  • K-Veikontori i Maringais ti 24.10 kl. 16.00-17.00
  • K –Market i Kelviå on 25.10 kl. 12.00-14.00
  • S-Market i Kelviå on 25.10 kl. 12.00-14.00
  • M-Market Lukkari i Ullava to 26.10 kl. 12.00-14.00
  • S-Market i Lochteå fr 27.10 kl. 16.00-18.00
  • huvudbiblioteket on 1.11 kl. 15.00 -18.00