Fortsätt till innehållet
Varusmiehiä valatilaisuudessa

Krigsmannaed och krigsmannaförsäkran 2/23 vid Björneborgs brigad i Karleby 10.8.

Krigsmannaed och krigsmannaförsäkran för julikontingenten 2023 anordnas vid Björneborgs brigad i landskapen truppenhetsvis 10.8 och 11.8.2023.

På torsdag 10 augusti avlägger de rekryter som tjänstgör i Niinisalo vid Österbottens jägarbataljon, Satakunta artilleriregemente och 2. Underhållskompaniet vid Egentliga Finlands underhållskompani krigsmannaed eller krigsmannaförsäkran.

Evenemanget för Satakunta artilleriregemente ordnas i Karleby 10.8.2023 enligt följande tidtabell:

  • klockan 13.00–15.30 materialutställning framför Karleby Idrottsgården
  • klockan 13.15 krigsmannaförsäkran på Stadshus
  • klockan 14.00 krigsmannaed och fältandakt på Centralidrottsplan i Karleby
  • ca klockan 14.45 förbimarsch på Anders Chydeniusgatan.

Evenemangen är öppna för allmänheten, välkommen!

Evenemanget orsakar ändringar i trafikarrangemangen på de platser som nämns i programmet och på de områden som märkts ut på den bifogade kartan, särskilt i närheten av korsningen mellan Anders Chydenius gata och Gustaf Adolfs gata samt på området mellan Centralplan och Idrottsgården.

Förbimarsch kl. 14.45–15.40 som går från Centralplan till Idrottsgården. Anders Chydenius gata är stängd för trafik, och trafiken styrs till en omväg under förbimarschen. Även Gustav Adolfs gata kommer att vara tillfälligt avstängd.

Vi ber åskådarna parkera sina bilar på Evenemangsparkens område som märkts ut på kartan och att ta sig till fots till Centralplan för att följa med krigsmannaeden och krigsmannaförsäkran.

 

karttakuva valatilaisuudesta