Fortsätt till innehållet
Kuva: MPK Pohjanmaa

Landskapskompaniet övar flermyndighetsverksamhet

Björneborgs brigad leder landskapskompaniets övning som ordnas i Karleby den 19-21 april 2024. Landskapskompaniet övar tillsammans med polisen och gränsbevakningen. Övningen ordnas under inkommande veckoslut i Sandhagen på det sk. Lataamo-området.

Regionens reservister, utbildare från Försvarsutbildningsföreningen MPK vid Österbottens försvarsdistrikt samt yrkessoldater från Björneborgs brigad deltar i övningen under veckoslutet. Målet med övningen är att utbilda och träna reservisterna i olika uppgifter inom lokalförsvaret, såsom ledningsuppdrag samt spaning efter och fasttagande av farliga människor.

Området är stängt för allmänheten. Antalet myndigheter som rör sig i staden kan avvika från det vanliga under övningen. Följande flermyndighetsövningen ordnas den 24–26 maj 2024.