Fortsätt till innehållet
Kuva: MPK Pohjanmaa

Landskapskompaniet övar flermyndighetsverksamhet

Björneborgs brigad leder landskapskompaniets övning som ordnas i Karleby den 24-26 maj 2024.

Österbottens landskapskompani deltar i en övning tillsammans med Västra Finlands sjöbevakning, polisen i Österbotten och Mellersta Österbottens välfärdsområde.

Övningen ordnas under inkommande veckoslut i Sandhagen på det sk. Lataamo-området.

Temat för övningen är ”sökning och fasttagande av främmande stats soldater utan beteckning som flermyndighetsverksamhet”. Övningen är en del av lokalförsvarskonceptet.

I veckoslutets övning deltar reservister från Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet samt utbildare från Försvarsutbildningsföreningen (MPK), Österbottens försvarsdistrikt. Under övningen utbildas och tränas reservisterna i olika uppgifter inom lokalförsvaret, såsom spaning och gripande av farliga personer samt samverkan med andra myndigheter.

Området är stängt för allmänheten. Antalet myndigheter som rör sig i staden kan avvika från det vanliga under övningen.