Fortsätt till innehållet

Luftvärnsövning i Lochteå 14–23.5

Försvarsmakten övar på skjut- och övningsområdet i Lochteå i maj. I luftvärnsövningen ADEX MALLET STRIKE 1/24 ingår flygverksamhet och användning av ammunition.

I övningen deltar trupper från alla truppförband som ger utbildning inom luftförsvar från Flygvapnet och Marinen. Som mest har övningen en styrka på ca 1 700 personer. Övningen leds av luftkrigsskolan och stöds av Karelska brigaden. Målet med övningen är att öva med luftvärnssystemet och öva samarbetet mellan samtliga försvarsgrenar. I övningen används skarp ammunition som skjuts med luftvärnets missilsystem och projektilvapen.

Ammunition används 15–18.5 i Vattajanniemi i Lochteå och detta orsakar skottbuller i Lochteå och Houraati. Verksamhet med jaktplan och helikoptrar kan 22–25.5 orsaka flygbuller som avviker från det vanliga.

Du kan följa hur övningen framskrider på adressen www.puolustusvoimat.fi

Farliga områden

Luftvärnstrupperna skjuter med skarp ammunition ons. 15.5 – lör. 18.5.2024 i Vattajanniemi i Lochteå och på havsområdet.

Skjutning med skarp ammunition förutsätter att det farliga området är utrymt under övningen. Det farliga området ska också vara utrymt under flygning med drönare av kategori 2A som anknyter till övningen. Boende, semesterboende och andra ombeds att lämna farliga områden:

tis. 14.5.2024 kl. 07.00 – lör. 18.5.2024 kl. 24.00

  • gäller de permanenta farliga områdena och restriktionsområdena EF R99A, R99B, R122A, R122B, R122E, D111A, D111B och D111D Lochteå samt Vattajanniemi skjutövningsområde.

Utöver dessa tidpunkter utför flygvapnet övningar med drönare av kategori 2A i Vattajanniemi sön. 19.5. – ons. 22.5.2024

Flygning med drönare av kategori 2A förutsätter att det farliga området är utrymt under övningen.

sön. 19.5. – tis. 21.5.2024, dagligen kl. 00.00−24.00, drönarverksamheten avslutas senast ons. 22.5.2024 kl. 17.00.

  • gäller de permanenta farliga områdena och restriktionsområdena EF R99A, R99B, R122A, R122B, D111A och D111B Lochteå samt Vattajanniemi skjutövningsområde.

In addition, anti-aircraft guns will fire exceptionally on 17.5. at 00.00 – 03.00 and on 18.5. at 00.00 – 03.00.

  • The dangerous area extends and is bordered in the south Hakunti – Paskalaaka – Tankar, towards 20 km to west where from 26 km to northwest. In the west 60 km from Vattajanniemi coastline to northwest. In the east from Ohtakari towards 70 km to northeast to the level of Piehinki where from 65 km to northwest.
  • Because of eye safety, it is prohibited to view any aircrafts involved in this exercise with binoculars or other optical magnifying devices.
  • The firing range will be close on 13 May 16.00 hrs – 23 May 12.00 hrs.
  • The firing is carried out by Air Force Academy
Farliga områden på kartan

Före övningen är kapten Sakari Alanko (0299 253 560, sakari.alanko@mil.fi) kontaktperson i frågor som gäller övningen, stängning av det farliga området eller avtal om inskränkning av nyttjanderätten. Vid behov ges ytterligare upplysningar av chefen för skjut- och övningsområdet i Lochteå, kapten Mika Knuuttila (0299 442 780). Övningens säkerhetsofficer är kapten Joni Huovila (0299 442 191 eller 0299 431 420).

För kommunikationen under övningen ansvarar stabschefen för skjutövningsfasen, överstelöjtnant Sami Nenonen (0299 250 101) eller stabschefen för luftvärnsoperationer, överstelöjtnant Jussi Ansamaa (0299 253 100).

Förfrågningar om möjlighet att t.ex. vittja mellan flygningarna under tiden 19–22.5 kan göras per telefon på numret 0299 442 191 eller 0299 253 564.