Fortsätt till innehållet

Med elsparkcykel i Karleby

De första TIER-elsparkcyklarna för gemensam användning har tagits i bruk i Karleby. Man kan använda dem på ett omfattande område där folk gärna vistas samt platser dit företag och bosättning har koncentrerats. Elsparkcyklarna kan användas i centrum, Havsparken, Beckbruket, Lottelund, Leenala, Hållhagen, Stenängen, Neristan, Hakalax, Storkisbacken, Pensarbacken, Tallåsen och Mesill industriområde.

Njut av det lätta sättet att ta dig fram och följ uthyrningsvillkoren och trafikreglerna så att också andra kan känna sig trygga.

Anvisningar för säker användning av elsparkcykel

  • Parkera elsparkcykeln så att den inte stör andra. Beakta att i Karleby får elsparkcyklar inte parkeras längs Sundet.
  • Kör inte berusad.
  • Skjutsa inte andra.
  • Använd hjälm.
  • Håll en situationshastighet som är säker för dig själv och för övriga vägtrafikanter.
  • Kör på leder eller filer avsedda för cyklar, inte på trottoarer.