Fortsätt till innehållet
På bilden (från vänster) Mellersta Österbottens Andelsbanks verkställande direktör Jyrki Rantala, Welcome Office servicerådgivare Anastasiia Chuklai, invandringskoordinator Marianne Leimio-Seppä, stadsdirektör Stina Mattila och bildningsdirektör Terho Taarna.

Mellersta Österbottens Andelsbank stöder Karlaby stads Welcome Office verksamhet

Styrelsen för Mellersta Österbottens Andelsbank beslutade i mars göra en donation till förmån för arbetet med integration av personer som flytt kriget i Ukraina och till stöd för deras sysselsättning och utbildning. Mellersta Österbottens Andelsbanks stöd riktas i Karleby till att utveckla av verksamheten vid Welcome Office.

”Vi ser att donationen har ett samband med utvecklingen av livskraften och sysselsättningen i vårt område” säger Mellersta Österbottens Andelsbanks verkställande direktör Jyrki Rantala.

Welcome Office är Karleby stads tjänst för information, rådgivning och handledning till alla inflyttare, oberoende av vilken orsaken till inflyttningen är. Syftet med verksamheten är att arbeta för att göra inflyttare aktivt delaktiga i samhället.

Stadsdirektör Stina Mattila betonar betydelse av integration och samhörighet i samhället. ”Vi har redan länge varit medvetna om behovet av en dylik service. Behovet har ytterligare betonats under vårens lopp” konstaterar Mattila. ”Vi är särskilt glada över att en betydande regional aktör stöder utvecklandet av Welcome Office verksamhet”.