Fortsätt till innehållet

Mellersta Österbottens kommuner har fastställt bildandet av ett sysselsättningsområde

Mellersta Österbottens kommuner har i sina fullmäktige fastställt avtalet om ordnande av Mellersta Österbottens arbetskraftstjänster fr.o.m. 1.1.2025. Alla kommundirektörer i de kommuner som ingår i sysselsättningsområdet samlades för underteckning av avtalet 30.4.2024. I det här skedet undertecknas avtalet av de kommuner där beslutet har vunnit laga kraft. Besluten av fullmäktige i Lestijärvi och Toholampi har inte ännu vunnit laga kraft.

Mellersta Österbottens sysselsättningsnämnd inleder sin verksamhet senast under hösten 2024. Kommunerna och städerna utser sina representanter i nämnden senast i juni. Före fastställandet av sysselsättningsnämnden bereder en övervakningsgrupp bestående av kommun- och stadsdirektörer i Mellersta Österbotten AN2024-reformen.

Området för Österbottens AN-byrå kommer att delas in i fyra olika sysselsättningsområden och personalen överförs till områdena enligt principen för överlåtelse av rörelse som gamla arbetstagare. Beredningen av AN-reformen fortsätter i samarbete med Mellersta Österbottens kommuner, AN-byrån och NTM-centralen hela år 2024.

Mera information ges av: