Fortsätt till innehållet

Morgonträff för företagare med temat lägesrapport över utvecklingen av stadscentrumet

Välkommen med på maj månads virtuella morgonträff för företagare 26.5.2021 kl. 7.30–9.00. I mötet medverkar också Karleby stad och KOSEK.

Under träffen berättar utvecklingsdirektör Jonne Sandberg om genomförandet av utvecklingsprogrammet för stadscentrumet och om livskraftsberäkningens resultat. Företagsutvecklare Janne Vähäkangas berättar om de viktigaste budskapen som framförts i samband med telefonrundan till egenföretagare, och tillståndsgranskare Marianna Hautala berättar om tillstånd och tillståndspraxis för flyttbara kiosker.

Träffen riktar sig till företag som är verksamma i Karleby. Mer information om träffen fås av Jonne Sandberg 0447809093 eller jonne.sandberg@kokkola.fi

Delta via följande Zoom-länk

Du behöver inte ha en Zoom-användarprofil för att delta. Zoom-programmet fungerar också via webbläsaren (join from your browser). Du kan också ladda ner programmet på din dator (download now). Notera att Zoom inte fungerar via webbläsaren Internet Explorer. För Zoom rekommenderas Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Välkommen med!

Zoom-länk