Fortsätt till innehållet
Mor och dotter sitter på bänken

Morsdagshederstecken 2023 i Karleby

Medaljen kan delas till en biologisk mamma, adoptivmamma eller fostermamma som fyllt 40 år. Antalet barn är ingen avgörande motivering för att beviljas morsdagsmedalj. Kommuner, församlingar, föreningar och andra sammanslutningar kan lämna in förslag på mammor som borde få medalj. Om mammans egna barn lämnar in föreslaget ska det kompletteras med minst två tillförlitliga och av varandra oberoende bifallande utlåtanden från en organisation eller andra samfund som känner familjen i fråga väl.

Blanketter

Blanketter  och anvisningar finns på den offentliga förvaltningens webbtjänst www.suomi.fi. Blanketter kan också beställas från regionförvaltningsverket.

Blanketter och anvisningar