Fortsätt till innehållet

Nästan 470 sökte stadens sommarjobb

Staden erbjuder ca 250 ungdomar ett sommarjobb. Före utgången av februari hade sammanlagt 467 ansökningar om sommarjobb lämnats in. Den populäraste sektorn bland ungdomarna var Parker och idrottsanläggningar. Också småbarnspedagogik, museet samt städ- och matservicen var populära bland de sökande.

Ansökningarna behandlas i mars. De som blir valda får information om sommarjobb före utgången av mars. Alla sökande får ett meddelande senast i april. De flesta sommarjobben infaller under juni-augusti enligt olika sektorers och enheters behov.

Sommarjobbarnas arbetsuppgifter är assisterande arbeten där de unga får lära sig arbetslivsfärdigheter och får sin första lön.