Fortsätt till innehållet

NouHätä!-regiontävling vid stadshuset torsdag 4.4

NouHätä! är en riksomfattande kampanj i räddningskunskap för årskurserna 7-9. Dess syfte är att öka ungas beredskap att förutse och hindra farosituationer. Som en del av kampanjen, som är riktad till alla i högstadiet, ordnas en NouHätä!-tävling för åttondeklassister. Tävlingen har fortskridit från kvaltävlingar till regiontävlingar.

Den gemensamma regiontävlingen för skolor i Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Norra Österbotten går av stapeln torsdag 4.4 i Karleby stadshus, och det vinnande laget får inbjudan till finalen som ordnas på Räddningsinstitutet i Kuopio.

I regiontävlingen i Karleby deltar sammanlagt ca 120 åttondeklassister. Lagen anländer till stadshuset i brandbilar och genomför tävlingsuppdragen i stadshusets lokaler och utomhus.

NouHätä!-kampanjen ordnas av räddningsverken och Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland i samarbete med inrikesministeriet, Undervisningsstyrelsen, Räddningsinstitutet, räddningsförbunden och Finlands Brandbefälsförbund. Brandskyddsfonden finansierar kampanjen.