Fortsätt till innehållet

Nya skyltar och leder till Sandskata friluftsområde

Nästa vecka inleds arbetet med den nya strandleden i Sandskata. Under hösten renoveras också rastplatserna och skyltarna på området.

Strandleden börjar vid parkeringsplatsen och förenas när den är färdig med naturstigen. Längs den nya, cirka två kilometer långa leden får stigarna en grusbeläggning för att bättre hålla flitig användning.  På de sandiga partierna byggs spångar.

Grönområdesmästare Raimo Sillanpää berättar att spångarna byggs som element vid stadens depå och flyttas sedan till leden. Arbetet med rivning av de gamla konstruktionerna vid stranden pågår också under de närmaste veckorna.

De som rör sig i området bör beakta rivnings- och byggnadsarbetena på området samt vara extra försiktiga i närheten av dem.

Användarenkäten lyfte fram ett tydligt behov av nya rastplatser.

”Det är fantastiskt att vi får nya grillplatser längs den nya leden och en större, tillgänglig grillplats med tak vid stranden. Vi får också en ny och tillgänglig toalett i närheten av stranden” konstaterar idrottsdirektör Lotta Nyqvist.

Utöver leden och rastplatserna får området också nya infotavlor och skyltar.

Karleby stad har fått ett statsanslag beviljat av NTM-centralen för utvecklandet av Sandskata området.