Fortsätt till innehållet

Nya småhustomter på Puntusstrandens och Linnusperä områden kan sökas i juni

Karleby stad bjuder ut 14 nya egnahemstomter på Linnusperä området och 12 vid Puntusstranden. Tomterna lottas ut bland de som lämnat in en ansökan. I den första utlottningen får delta de som bygger på tomten för eget bruk och har inte tidigare tilldelats en tomt av staden.

I den andra utlottningen kan delta också de som tidigare har fått en tomt av staden samt yrkesbyggare.

Den som söker en tomt kan till överlåtelseform välja endera köp eller hyrning förutsatt att byggnaden uppförs för eget bruk eller sökanden inte tidigare har tilldelats en tomt av staden eller det är minst 15 år sedan man fick en tomt. Hyrning av tomt tillåts familjer där bara den ena föräldern i familjen är berättigad att hyra en tomt. Yrkesbyggare måste köpa den tomt de fått.

Ansökningstiden är 7.6.2023 kl.8.00 – 18.6.2023 kl. 23.59.

Tomter ansöks i första hand via den elektroniska tomttjänsten (länk till tomttjänsten nedan, länken öppnas i ett nytt mellanblad).

 

Elektroniska tomttjänsten

Ansökan

  • Bekanta dig med de lediga tomterna i tomttjänsten.
  • Bekanta dig också med tomternas detaljplanbestämmelser och andra uppgifter innan du lämnar in din ansökan. Du hittar uppgifterna i tomttjänsten genom att klicka på tomtens adress. Då öppnar sig en kartvy och närmare uppgifter om tomten. Du kommer tillbaka till förteckningen över alla lediga tomter genom att i den tomtspecifika infotexten klicka i övre kanten på ”Lediga tomter”.
  • I ansökan anges i prioritetsordning alla de tomter som den sökande är redo att reservera för närmare planering och senare för byggande.
  • I ansökan ska anges den personen eller de personer i vilkens/vilkas namn man önskar att hyresavtalet eller köpebrevet görs.

Handläggning av ansökningar och val av de som får tomt

Tomterna lottas ut efter att ansökningstiden gått ut. Från ansökan som valts genom utlottning kontrolleras vilken ledig tomt står högst på önskelistan. Utlottningen fortsätter så länge det finns tomter kvar att dela ut.

Tomtreservering

Beslutet om reservering fattas av stadsgeodeten på basis av utlottningen. Beslutet skickas till alla som ansökt om tomt. Det är inte möjligt att byta tomtreserveringar.

Tomtöverlåtelse

Tomterna överlåts under reserveringstiden genom uthyrning eller försäljning till det pris som gäller vid överlåtelsetidpunkten. Tomterna är byggklara.