Fortsätt till innehållet

Nya småhustomter att söka

Karleby stad erbjuder nya småhustomter att sökas.

Ansökningstiden är 2.12.2021 kl. 8.00 – 16.12.2021 kl. 16.00. I det här skedet får tomter sökas enbart av personer som bygger för eget bruk.

Tomter ansöks i första hand via den elektroniska tomttjänsten:

(länk till tomttjänsten nedan, länken öppnas i ett nytt mellanblad)

 

Elektroniska tomttjänsten

Ansökan

  • Bekanta dig med de lediga tomterna i tomttjänsten.
  • Bekanta dig också med tomternas detaljplanbestämmelser och andra uppgifter innan du lämnar in din ansökan. Du hittar uppgifterna i tomttjänsten genom att klicka på tomtens adress. Då öppnar sig en kartvy och närmare uppgifter om tomten. Du kommer tillbaka till förteckningen över alla lediga tomter genom att i den tomtspecifika infotexten klicka i övre kanten på ”Lediga tomter”.
  • I ansökan anges i prioritetsordning alla de tomter som den sökande är redo att reservera för närmare planering och senare för byggande. Punkten ”Tilläggsuppgifter” i ansökan kan utnyttjas.
  • I ansökan ska anges den personen eller de personer i vilkens/vilkas namn man önskar att hyresavtalet eller köpebrevet görs.

Handläggning av ansökningar och val av de som får tomt

Utlottningen ordnas inom två veckor från att ansökningstiden har gått ut. Från ansökan som valts genom utlottning kontrolleras vilken ledig tomt står högst på önskelistan. Utlottningen fortsätter så länge det finns tomter kvar att dela ut.

Tomtreservering

Beslutet om reservering fattas av stadsgeodeten på basis av utlottningen. Beslutet skickas till alla som ansökt om tomt. Det är inte möjligt att byta tomtreserveringar.

Tomtöverlåtelse

Tomterna överlåts under reserveringstiden genom uthyrning eller försäljning till det pris som gäller vid överlåtelsetidpunkten. Priserna på de tomter som kan sökas justeras med index i januari 2022. Tomterna är byggklara senast i maj 2022.