Fortsätt till innehållet

Öppet informationsmöte om planeringen av Strandgatan

Staden ordnar ett öppet informationsmöte om saneringen av Strandgatan på avsnittet Långbrogatan – Anders Chydenius gata. Informationsmötet har fritt inträde och hålls i stadshuset i Karlebysalen onsdag 27.4 kl. 16-17.30.  Ingång via huvuddörren mot torget. Välkommen!