Fortsätt till innehållet

Öppettider under sommaren för kommunförsöket med sysselsättning

Vår kundservice har avvikande öppettider i juli. I augusti betjänas kunderna normalt igen.

Vårt kontor i iPark (Vasavägen 6A, Karleby) och vår regionala telefonservice 06 828 9800 har stängt 17−30.7. Kontoret i Kaustby (Kappelintie 13, Kaustby) är stängt 3.7.−6.8. Kundservicen i Kannus är stängd 3.7.−30.7.

Du kommer väl ihåg att webbtjänsten Mina e-tjänster är tillgänglig varje dag 24/7. De flesta ärenden kan skötas i Mina e-tjänster. Vid behov kan du också göra en kontaktbegäran i Mina e-tjänster.

Om du inte kan sköta ärenden på nätet eller om ditt ärende är brådskande kan du ringa den regionala telefonservicen på numret 06 828 9800.

När den regionala telefonservicen har stängt kan du i brådskande ärenden ringa den riksomfattande telefonservicen på numret 0295 025 510 må–fr kl. 9.00–16.15.

Vår personal har spridda semestrar under sommaren. Vi ber dig beakta detta om du försöker kontakta din ansvariga expert till exempel via sms under sommaren.

Kundtjänsternas kontaktuppgifter