Fortsätt till innehållet

Öppettider under sommaren för kommunförsöket med sysselsättning

Vår kundservice har avvikande öppettider i juli. I augusti betjänas kunderna normalt igen.

I juli är kundservicen i Kannus och Kaustby ekonomiska region stängd. Kontoret i Kaustby är stängt fram till 7.8, men vi betjänar kunderna per telefon i sysselsättningsärenden redan fr.o.m. 1.8.

Vårt kontor i iPark (Vasavägen 6A, Karleby) och vår regionala telefonservice 06 828 9800 betjänar kunderna normalt må−on kl. 9−12 och kl. 13−15 ända fram till sista veckan i juli.

Vårt kontor i iPark och den regionala telefonservicen har stängt sista veckan i juli (25−31.7).

Du kommer väl ihåg att webbtjänsten Mina e-tjänster är tillgänglig varje dag 24/7. De flesta ärenden kan skötas i Mina e-tjänster. Om du inte kan sköta ärenden på nätet eller om ditt ärende är brådskande kan du ringa den regionala telefonservicen på numret 06 828 9800.

När den regionala telefonservicen har stängt kan du i brådskande ärenden ringa den riksomfattande telefonservicen på numret 0295 025 510 må–fr kl. 9.00–16.15.

Vår personal har spridda semestrar under sommaren. Vi ber dig beakta detta om du försöker kontakta din ansvariga expert till exempel via sms under sommaren.

Våra kontaktuppgifter hittar du på webbplatsen www.kokkola.fi/kommunforsok, under Kundtjänsternas kontaktuppgifter.

Det kommunala sysselsättningsförsöket i Karlebyregionen