Fortsätt till innehållet

Orsaken till salmonellan bekräftades vara en fryst tomatprodukt

Salmonellaepidemin som konstaterades i Karleby i slutet av januari bekräftas ha orsakats av frysta tomatkuber. Produkten har sålts enbart av partiaffärer till partikunder och försäljningen av den från partiaffärerna har avbrutits i Finland.

Närmare uppgifter om produkten:

Pinguin tärnade tomater 2,5 frysprodukt, tillverkare Greenyard Frozen Poland, packad i Polen.