Fortsätt till innehållet

Parkering och utrymningsvägar i Evenemangsparken under byggtid

Karleby Evenemangspark används aktivt trots byggandet av Idrottsparken. När säsongen startar är det bra att bekanta sig med områdets utrymningsvägar.

Närbelägna arbetsområden begränsar såväl antalet utrymningsvägar som parkeringsplatser. Man anländer till och avlägsnar sig från Evenemangsparken i första hand via cirkulationsplatsen vid Norraleden (Lottelunds cirkulationsplats).

Utrymningsvägen för bilar, cyklar och fotgängare: Via Tränarvägen mellan Evenemangsparken och Ishallen till Karlebygatan.

Fotgängare och cyklister kan också avlägsna sig från området via leden för gång- och cykeltrafik längs Sundet.

Parkeringsområden för Evenemangsparkens besökare

Evenemangsparkens parkeringsområden finns

–                     i korsningen mellan Tränarvägen och Karlebygatan

–                     bredvid Idrottsgården

Följ alltid evenemangsarrangörarens anvisningar vad gäller parkering.