Fortsätt till innehållet

Påverka Karleby stads klimatarbete!

Karleby stad anslöt sig till nätverket Hinku (Mot en koldioxidneutral kommun) i juni 2022.  Som medlem i nätverket har Karleby förbundit sig till att minska utsläppen med 80 procent från nivån 2007 till 2030. Stadens strategiska utvecklingsmål är att vara koldioxidneutral senast 2035. Svara på klimatenkäten och påverka Karleby stads klimatarbete!

En hållbarare framtid förutsätter samarbete på bred front och Karleby stad vill göra sina invånare delaktiga i utvecklingen av klimatarbetet. Med hjälp av enkäten vill staden kartlägga invånarnas insikter om exempelvis klimatförändringen och höra tankar samt idéer som anknyter till klimatarbetet.

Genom att svara på enkäten har du möjlighet att delta i utlottningen där du kan vinna en höstdag till havs och andra priser med Karleby som tema.

Enkäten är öppen till 27.8.2023.