Fortsätt till innehållet

Påverka och besvara enkäten om gårdsområdet vid Biskopsbackens allaktivitetshus!

Kommuninvånarna har nu möjlighet att påverka planeringen av gårdsområdet vid allaktivitetshuset som byggs på Biskopsbacken. Enkäten som gäller planeringen av gårdsområdet kan besvaras 3 – 17.12.2021.

Biskopsbackens allaktivitetshus kommer att ligga i hörnet av Norraleden och Uleåbordsvägen. Målet är att planeringen ska slutföras i början av våren 2022 och byggnadsarbetet ska inledas i början av hösten 2022. Avsikten är att byggnaden tas i bruk hösten 2024.

Målet är att gården blir en trivsam och omtyckt lek- och hobbyplats också utanför skoltiden. Med sina funktioner kommer allaktivitetshusets gårdsområde att ansluta sig smidigt till nätverket av näridrottsplatser i Karleby.

Det kan uppstå problem om enkäten öppnas med Internet Explorer. Enkäten fungerar bäst med andra webbläsare.

Besvara enkäten här!