Fortsätt till innehållet

Påverka planeringen av daghemmet som ska byggas på Kyrkbacken

Man har för avsikt att bygga ett privat, finskspråkigt daghem på Kyrkbackens skolas tomt. Daghemmet fungerar med servicesedel och har plats för tio barngrupper. Daghemmet erbjuder småbarnspedagogik till sammanlagt ca 160–200 barn. Karleby stad övervakar privat verksamhet inom småbarnspedagogik.

Vi hoppas att vårdnadshavare till barn i daghemsålder berättar vilka tankar om och erfarenheter de har av ett bra daghem och en bra daghemsmiljö. Svaren utnyttjas vid planeringen av daghemmet samt för projektets barnkonsekvensbedömning. Enkäten är öppen till 14.4.2022.

Svara på enkäten