Fortsätt till innehållet

Planeringen av Konstgården Renlund pågår som bäst. Delta genom att svara på enkäten!

Före detta Renlunds skolas gård ska bli en trädgårdslik Konstgård för barn och unga. Konstgården ska koncentrera sig på konst, kultur och hållbar utveckling. Konstgården har planerats under våren av elever i bildkonstskolan, daghem och olika skolor. Planen finslipas av planeringshortonom Nina Mamia. De boende i området och andra användare har nu möjlighet att komma med egna önskemål och idéer genom att svara på enkäten.

Enkäten är öppen till 22.5.2022.

Svara på enkäten