Fortsätt till innehållet
Plug Power mediatilaisuus ja signing ceremony Andy Marsh, Plug Power CEO, Markku Kivistö, Head of Industry, Business Finland Ben Weizmann, Deputy Mayor, Kokkola Jonne Sandberg, Development Director, Kokkola

Plug Power och dess partner planerar tre anläggningar för produktion av grön vätgas i Karleby, Borgå och Kristinestad

Det amerikanska företaget Plug Power Inc. planerar att utveckla tre produktionsanläggningar för grön vätgas i Finland. Plug är en ledande aktör inom den gröna vätgasekonomin och är noterat på New York-börsen. Företaget levererar nyckelfärdiga vätgaslösningar för den globala gröna vätgasekonomin. Plugs planerade produktionsanläggningar för grön vätgas förväntas skapa cirka 1 000 direkta arbetstillfällen och över 3 000 indirekta arbetstillfällen i Finland.

Plugs vd Andy Marsh kom till Finland för att lansera projekten. Vid ett evenemang i dag i Business Finlands lokaler i Helsingfors bekräftades åtagandena från tre städer, Karleby, Kristinestad och Borgå, att ordna markområden för projekten.

− Plug är en av de största aktörerna på den europeiska vätgasmarknaden. Företaget stärker nu sin roll i Europa ytterligare i en exceptionellt stor omfattning. Vi planerar att utveckla tre produktionsanläggningar i samarbete med våra finansiella och industriella partner. Vi är stolta över att kunna bidra med vårt kunnande och våra nyckelfärdiga vätgaslösningar till att hjälpa Finland att uppfylla sin vision om att bli en europeisk ledare inom den gröna vätgasekonomin, berättar Andy Marsh.

Att förlägga produktionsanläggningarna just i Finland är ett strategiskt val, eftersom i Finland kan projektet dra nytta av det rikliga utbudet av koldioxidsnåla och rena energikällor såsom kärnkraft, vindkraft och vattenkraft. Anläggningarna förväntas producera 850 ton av grön vätgas per dag, alltså en elektrolysörskapacitet på 2,2 gigawatt (GW) fram till årtiondets slut.

− Denna planerade investering är väldigt viktig för Europa och visar Finlands internationella konkurrenskraft. Med sitt innovativa ekosystem och sin självförsörjande, koldioxidfria energiproduktion har Finland lockat även andra gröna investeringar till den europeiska värdekedjan. Samarbetet med våra regioner har varit utmärkt, vilket visar att små städer kan leda den industriella utvecklingen. Projektet kommer att stärka Finland ekonomi, skapa arbetstillfällen och främja välbefinnande under många år framöver, säger Markku Kivistö, chef för Cleantech-industrin vid Invest in Finland, en del av Business Finland.

Grön vätgas kommer att produceras i de planerade anläggningarna med hjälp av Plugs PEM-elektrolysörs- och förvätskningsteknik. Den gröna vätgasen i produktionen av ammoniak och grönt stål (DRI, direktreducerat järn) minskar beroendet av fossila bränslen och har en central roll i Europas väg mot minskade koldioxidutsläpp.

• Anläggningen i Karleby förväntas producera 85 ton av flytande grön vätgas per dag och upp till 700 kiloton grön ammoniak per år med hjälp av en elektrolysörskapacitet på 1 GW. Förutom att tillgodose de lokala behoven kommer det även att finnas tillräckligt med flytande grön vätgas för att exporteras till Västeuropa. Vätgas och grön ammoniak kommer att exporteras via Karleby hamn.
• Elektrolysanläggningen på 1 GW i Kristinestad ligger nära ett tidigare kolkraftverk och kommer att generera grön vätgas för produktion av grönt stål (2,0 miljoner ton/år av det producerade direktreducerade järnet/hetbrikettjärnet) som exporteras från hamnen i Kristinestad.
• Anläggningen i Borgå kommer att producera upp till 100 ton vätgas per dag år 2030.

− Vi är stolta över att vara en föregångare inom den gröna omställningen mot en mer hållbar ekonomi. Vi har konsekvent utvecklat vår infrastruktur med fokus på att locka till oss industriella investeringar. Karleby har åtagit sig att främja genomförandet av Plugs projekt i södra Karleby, och vi är glada över de hundratals arbetstillfällen som Plugs etablering förväntas skapa, säger Jonne Sandberg, utvecklingsdirektör i Karleby stad.

− I Kristinestad har vi länge arbetat med utvecklingen av grön energi med vindkraft, solenergi och vätgas. Vi är en europeisk pionjär inom den gröna omställningen. Vi gör allt som står i vår makt för att projektet i Kristinestad ska bli framgångsrikt. Projektet kommer att ha en positiv inverkan på hela regionens näringsliv och ekonomi, säger Kristinestads stadsdirektör Mila Segervall.

− En betydande cleantech-hubb håller på att utvecklas i Borgå. Vi är glada över att kunna välkomna internationella aktörer till Sköldvik i Borgå som på grund av sitt läge är en viktig plats för den gröna omställningen i Finland och i hela Nordeuropa. Diskussionen med Plug har varit öppen och smidig, vilket är viktigt för att processen ska lyckas, säger Borgås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

De aviserade projekten förväntas bli bland de största investeringarna i den europeiska marknaden. Plug har inlett diskussioner med stora investerare och finansaktörer. Företaget vill säkra optimala kapitallösningar i samarbete med finansiella och industriella partner innan de slutliga finansiella besluten om dessa projekt fattas. Det slutliga investeringsbeslutet kommer att fattas under 2025–2026.

− Jag är mycket nöjd med att Plug anser att Finland är en lämplig destination för sina investeringar. Våra mål för väteekonomin är ambitiösa, så vi behöver just den här typen av investeringar. Detta är av stor betydelse för framtiden för Finlands industripolitik, säger näringsminister Mika Lintilä.

För utvecklingen av ammoniakfabriken samarbetar Plug med Hy2gen, den globala projektutvecklaren av förnybar vätgas, ammoniak och vätgasbaserade e-bränslen. Plug har ett nära samarbete med Fingrid och Gasgrid för att säkerställa elnätskapacitet och utveckling av vätgasinfrastrukturer. Dessutom kommer företaget att bygga en anläggning för direktreducerat järn och hetbrikettjärn (DRI/HBI) i samarbete med industriföretaget GravitHy.
Projektet kommer att förbättra energisäkerheten i Europa. Elektrolysörskapaciteten i dessa projekt står för nära 5 % av RePower EU-planen, vars mål är att 10 miljoner ton förnybar vätgas ska produceras i Europa år 2030. Dessa projekt kommer att stödja utvecklingen av grön vätgas i den europeiska stamledningen nära Bottenviken och bidra till Finlands ansträngningar att bli koldioxidneutralt senast 2035, ett mål som den finska regeringen har satt upp i sin klimat- och energistrategi.

 

Kontakter

Jonne Sandberg
Karleby stad
0447809093
jonne.sandberg@kokkola.fi

Ben Weizmann
Karleby stad
0447809216
ben.weizmann@kokkola.fi

Mediakontakt för Business Finland
Heli Hemgård
Business Finland
+358409015219
heli.hemgard@businessfinland.fi

Mediakontakti för Plug Power
Jenni Rajahalme
Kumppania Oy
+358 40 720 5755
jenni.rajahalme@kumppania.fi

Mer information och bilder